Başkent Dayanışması
Kuruluş:1 Mayıs 2012


BÖLGE BÖLGE ANKARA FORUMLARI
Akün Şinasi Basın Bildirisi

KİMLİKSİZLEŞTİRMEYE HAYIR

Bu gün Ankara’nın kültürel mekânının bir parçasını oluşturan Akün ve Şinasi Sahnelerini ortadan kaldırmak için ihale yapılıyor.

Bu sahnelerin bir kültür ve sanat odağı olarak Ankara’nın kent belleği açısından önemi büyüktür.

Ankara halkı; yeniden düzenlenecek bu mekân ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 27,1 maddesinde yer alan “Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.” İlkesinin elinden alınmasına, kültürel ve sanatsal değerlerimizde mekânsızlaştırılmayla cezalandırılmaktadır.

Ne yazık ki, Ankara’da planlamayla yapılan uygulamalar ile İmar Mevzuatı’ndan uzaklaşılmıştır. Daha açık bir anlatımla “mevzuat” tekrar yorumlanarak, farklı içerikte uygulanmaya başlanmıştır. Bir ulusun Başkent’in en temel işlevlerinden biri sinema ve tiyatrolardır. Sinema ve tiyatrolar artık alışveriş merkezlerinin içlerinde yer almaya başlamıştır. Bu anlayış kent merkezlerinin tüketim aracı haline getirmektedir. Sinema ve tiyatroların prestijli yapılar olması gerekirken, fastfood’lar ile birlikte sıradanlaştırmaktadır. Oysa sinema ve tiyatro yapıları tek başına sanatsal faaliyet veren yapılardır. Hiçbir planlama disiplininde yer almayan bir anlayışla AVM’ler içine hapsedilip, sıradanlaştırılmaktadırlar.

Ankaralıların çocukluklarına, gençliklerine ait ne kadar açık veya kapalı alan varsa silinmeye yok edilmeye çalışılmaktadır. Yeni planlama anlayışı, kamu yararı kavramına da yeni yorum getirmiştir. Artık kamu yararı ile gelir getirici faaliyet ile eş anlamlıdır. Gelen gelir ise kamunun olamamaktadır.

Diğer değişen kavram ise kentsel yaşam kalitesidir. Kentsel yaşam kalitesinin vazgeçilmez öğelerinden biri daha fazla yeşil alan iken, yeşil alanlar kent dışındaki ağaçlandırılan alan ile anlaşılmaya başlamıştır. Kentin yayıldığı alanlar içindeki yeşil alanlar kısa sürede “daha hızlı” ulaşım için yok edilmektedir.

Sinema ve tiyatro gibi binalar nasıl fastfood gibi hızlı yemek tüketimi ile birlikte AVM’lere hapsedilmeye çalışılıyorsa, kentliler de yeni oteller, yeni iş merkezleri, yeni AVM’ler arasındaki kalan boşluklara hapsedilmektedir.

Sonuçta ise Ankaralıların da kent belleğinde boşluklar oluşmaktadır. Geçmişe dair hatıraları, bildikleri yok edilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle; Sosyal ve Kültürel alanlar kamuya ait olup daha çok rant elde edilmesini sağlayacak araçlar değildir. Merkezi ve Yerel Yönetimler kamu elindeki arazi varlığını kamu yararına kullanmakla görevlidir. Rant kaygılarıyla bir kentin kültür ve sanat mekânlarının, kamusal hizmet veren bu sahnelerin yok edilmesi kabul edilemez.

Kültür ve Sanat alanlarına karşı olma özelliği taşıyan bu ihale, bu rant elde etme süreci, sosyal ve kültürel hizmetlerin durdurulmasına ilişkin bu düzenleme,  sosyal ve kültürel alanların çoğaltılmasına ilişkin kararlarla desteklenmediği sürece kullananlar, yaşayanlar açısından kabul edilemez, insan haklarına ve sosyal devlet ilkesine aykırıdır.

Başkent Dayanışması “Ben Ankara” bileşenleri olarak Ankara’da kültür ve sanat mekânlarının hayatımızdan çıkartılması değerlerimizin silinerek Başkentin kimliksizleştirilmesine karşı çıkıyor AKÜN ve ŞİNASİ SAHNESİ’nin İhalesini kente ve kentlilere karşı işlenmiş bir suç olarak görüyoruz.

 “Ben Ankara”

BAŞKENT DAYANIŞMASI

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ,68’LİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ, ANKARA BAROSU, ANKARA CAZ DERNEĞİ, ANKARA FOTOĞRAF SANATÇILARI DERNEĞİ ANKARA, SANAT TİYATROSU, ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI VAKFI, BARINMA HAKKI MECLİSİ, BDP ÇANKAYA İLÇE BAŞKANLIĞI, BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI, CHP ANKARA İL BAŞKANLIĞI, CHP ÇANKAYA İLÇE BAŞKANLIĞI, ÇİĞDEMİM DERNEĞİ, TOBAV, DEVRİMCİ 78’LİLER FEDERASYONU, GAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ, HALKEVLERİ, KAVAKLIDEREM DERNEĞİ, KORDER, KÜLTÜR TURİZM VE ÇEVRE GAZETECİLERİ DERNEĞİ, MAMAK SANAT TİYATROSU, MİMARLAR DERNEĞİ 1927, MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ, ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ, ÖZGÜR TİYATRO, SANAT KURUMU DERNEĞİ, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ, TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ, YAYGARA GÜNCEL SANAT İNSİYATİFİ, TÜKETİCİYİ VE İKLİMİ KORUMA DERNEĞİ, DSP İL BAŞKANLIĞI, YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLERİ DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ, TOPLUMCU MÜHENDİSLER MİMARLAR MECLİSİ, ANKARA TABİP ODASI, TİYATRO PEMBE KURBAĞA